NIEUWE KLANTEN WERVEN OP BASIS VAN HET WEDERKERIGHEIDSPRINCIEPE?

Het wederkerigheidsprincipe is een krachtige beïnvloedingstechniek. Het is de specie van menselijke relaties. Het werkt als volgt: ‘ik bewijs je – onbaatzuchtig – een dienst, dan hoop ik dat jij me daarvoor vroeg of laat beloont met een wederdienst’. Ook in het zakelijke verkeer blijkt dit principe prima te werken. Zie onder andere het boek ‘Invloed’ van Robert Cialdini. Het werkt, maar wel onder zekere voorwaarden.

Lees meer

CONTACT