BURGER KIEST VOOR DE TELEFOON BIJ GEMEENTEN

Veel gemeenten verwachten door de decentralisaties in het sociaal domein een toename van het aantal telefonische klantcontacten op het centrale telefoonnummer. Dat is een van de uitkomsten van een enquête die in de afgelopen weken door KING is gehouden en waarbij is ingezoomd op de toekomst van telefonische dienstverlening.

Als het gaat om dienstverlening in het sociaal domein denkt 79 procent van de respondenten dat burgers de voorkeur geven aan het telefoniekanaal boven het digitale kanaal. Gemeenten met een inwoneraantal kleiner dan 25.000 zijn het relatief sterk eens met deze stelling. Verder blijkt uit de enquête dat de respondenten in ruime meerderheid (66 procent) kiezen voor de optie: één telefoonnummer, één Klantcontactcentrum (KCC) en direct een medewerker aan de lijn.

Lees meer

BEREIKBAARHEID GEMEENTEN IS ZEER ONVOLDOENDE

Nederlandse gemeenten moeten hun bereikbaarheid voor ondernemers sterk verbeteren. Dat wordt duidelijk uit landelijk onderzoek van de Kamer van Koophandel. Met een gemiddelde score van een 3,95 bungelt de gemeente Roerdalen momenteel onderaan. Ondernemers kunnen het meest bouwen op de ambtenaren van de gemeente Mook en Middelaar (7,96).

Lees meer

CONTACT